Pozícia

Pozícia:

Mzdové podmienky (brutto):

Miesto práce:

Druh pracovného pomeru:

Termín nástupu:

Pozícia

Pozícia:

Mzdové podmienky (brutto):

Miesto práce:

Druh pracovného pomeru:

Termín nástupu:

Kariéra

Voľné pracovné pozície
v Centre pre deti a rodiny Sereď

Tu nájdete všetky voľné pozície. Pre záujem o danú pozíciu nás neváhajte kontaktovať.

Žiadosti o prácu zasielajte na

Informovať sa môžete aj na

Kurzy PNR

Centrum pre deti a rodiny Sereď ( CDR) poskytuje bezplatné kurzy pre záujemcov o prac. pozíciu Profesionálny náhradný rodič

  • Profesionálny náhradný rodič ( PNR) je zamestnanec CDR, ktorý poskytuje starostlivosť deťom do 6 rokov v domácom prostredí. Toto povolanie upravuje zákon č. 376/2022 Z. z. Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • kurz je v rozsahu 60 hod, po jeho ukončení sa môžete zamestnať v CDR ako Profesionálny náhradný rodič
  • Pre účasť na kurze kontaktujte sociálne oddelenie (viď. kat. kontakty), ktoré vás zaradí do najbližšieho kurzu

Kurz PNR sa uskutoční 1.3 a 1.9. 2024