Darujte nám 2%

Aj touto cestou Vás chceme informovať ako poukázať Vaše dve percentá z Vašich daní, práve nášmu občianskemu združeniu.

Ako poukázať 2%?

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

Venujte pozornosť oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“.

Podporiť nás môžete prostredníctvom nášho OZ pri Detskom domove v Seredi

OZ slúži výhradne na podporu detí z Centra pre deti a rodiny Sereď.

OZ pri Detskom domove v Seredi

IČO: 45012784
Číslo účtu: SK 23 0200 0000 0023 0082 5759
(Všeobecná úverová banka, a.s.)
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: A. Hlinku 1139/11, 926 01 Sereď